ภาพกิจกรรมการเรียนสอนด้วยบทเรียนออนไลน์

Advertisements

การศึกษาด้วยตนเอง สำหรับนักเรียน ระดับ ม.2

เรื่อง เขียนสะกดคำด้วยบทร้อยกรอง สำหรับนักเรียนระดับ ม.2 ให้นักเรีียนศึกษาเนื้อหาจากเอกสารประกอบการเรียนโดยคลิก ที่นี่ แล้วทำแบบฝึกหัดลงในสมุด

นมัสมาตาปิตุคุณ

การอ่านกาพย์ยานี ๑๑

หลักการแต่งบทร้อยกรอง

ลักษณะบังคับของร้อยกรอง

โดย นางฐะปะนีย์ นาครทรรพ

          ลักษณะบังคับของร้อยกรองที่ควรสังเกตมี ๙ ประการ

         ดังที่จะเขียนเป็นกลอนให้จำง่าย ดังต่อไปนี้

                                    ลักษณะบังคับของร้อยกรองนั้น       นับเป็นสิ่งสำคัญควรศึกษา
                           หนึ่งคณะสองพยางค์วางแบบมา              สามสัมผัสไพเราะพาให้เพลินใจ
                           สี่ครุ ลหุใช้เมื่อแต่งฉันท์                        ยามประพันธ์ความคิดจิตแจ่มใส
                          ห้าเอกโทโคลงทุกบทกำหนดใช้                หกคำเป็น คำตายให้ถูกแบบบรรพ์
                          เจ็ดเสียงวรรรณยุกต์นั้นผันถูกต้อง            แปดคำนำไม่บกพร่องมีพร้อมสรรพ์

                          เก้าคำสร้อยจำไว้ให้ครบครัน                      คนขยันแต่งดีมีคนชม